Közérdekű

Kereskedelmi és egyéb nyílvántartások

Golop településen mozgóboltot-üzemeltetők listája, bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatók listája, működési engedéllyel rendelkező üzletek nyílvántartása, üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek listája, telephelyek nyílvántartása.

kiemelt 2

Kiemelt közlemény rövid leírása néhény sorban, mondatban...

kiemelt 3

Kiemelt közlemény rövid leírása néhény sorban, mondatban...

Közérdekű információk

 

 

zhk500

 


 

zhk1

zhk2

TISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 02. napjától a Gönci Járási Hivatal ügysegédi rendszer keretében gondoskodik a járáshoz átkerülő egyes hatósági feladat- és hatáskörök helyben történő ellátásáról.

Ügysegéd feladatai

G O L O P O N  minden szerdán 8.00 órától 12.00 óráig - ügyfélfogadási időben:

 • Jegyzőkönyvek felvétele.
 • Szociális ügyekben a kérelem átvétele, a csatolandó dokumentumok meglétének ellenőrzése, segítségnyújtás a kitöltésben, adott esetben környezettanulmány készítése, általános felvilágosítás nyújtása.
 • Mozgásukban korlátozott személyek jogszabályban meghatározott kedvezményeinek igénybevételéhez szükséges előzetes vizsgálat elvégzéséhez a kérelem nyomtatvány kitöltésében segítségnyújtás, az orvosi dokumentációk másolatának átvétele.
 • Okmányirodai ügyintézés tekintetében:
  • tájékoztatás nyújtása a szükséges iratokról, az ügyintézés menetéről,
  • szükség esetén időpont egyeztetés,
  • népesség-nyilvántartási ügyekben lakcímbejelentő lapok kiadása, kitöltésében segítségnyújtás,
 • Gyámhivatali ügyek tekintetében:
  • időpont egyeztetése, alapinformációk nyújtása

Az ügysegéd által ellátandó SZOCIÁLIS hatósági ügyek:

1., Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolását végző ellátott esetében) megállapítása.

2., Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó feladatok.

3., Időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása.

4., Közgyógyellátási ügyek Szoc. tv. 50. § (1) és (2) bekezdés alapján (alanyi és normatív fajtája).

5., Hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok.

Tóthné Kotány Beáta

járási biztos, Gönc

 

 

 


 

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a december 25-i ünnep miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2012. december 26. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2012. december 27. Csütörtökre) tolódik.

 


 

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás az október 23-i munkaszüneti nap miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2012. október 24. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2012. október 25. Csütörtökre) tolódik. 

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás az augusztus 20-i ünnep miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2012. augusztus 22. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2012. augusztus 23. Csütörtökre) tolódik.

 


 

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a 2012. május 28. ünnepnap miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2012. május 30. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2012. május 31. Csütörtökre) tolódik. 

ebz1ebz2

 


 

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a 2012. május 01. ünnepnap miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2012. május 02. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2012. május 03. Csütörtökre) tolódik. 

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a 2012. április 09. ünnepnap miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2012. április 11. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2012. április 12. Csütörtökre) tolódik. 

eboltas

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a Karácsonyi ünnepek miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2011. december 28. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2011. december 29. Csütörtökre) tolódik. 

HIRDETMÉNY

A 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén

a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével

NÉPSZÁMLÁLÁST

kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.

A számlálóbiztosok 2011. szeptember 27. és szeptember 30. között viszik ki a lakcímekre a népszámlálási csomagokat. A népszámlálási csomag megőrzése nagyon fontos, mert a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza.

Az adatfelvételre

2011. október 1-je és október 31-e között

a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van lehetőség. Amennyiben az összeírandó személy nem kívánja maga kitölteni a kérdőívet, a számlálóbiztos kérdéseire válaszolva is eleget tehet a jogszabályokban előírt kötelezettségének, ugyanis a népszámláláson a válaszadás mindenki számára kötelező, annak megtagadása szabálysértésnek minősül. Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra használhatók. A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.

Együttműködésüket köszönjük.

Golop, 2011. szeptember 26.
Monostory Ágota
körjegyző, települési népszámlálási felelős

A népszámlálással kapcsolatosan a www.nepszamlalas.hu oldalon található bővebb információ. Ingyenesen hívható telefonszámok:  06-80-200-014,   06-80-200-224 

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a június 13-i ünnep miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2011. június 15. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2011. június 16. Csütörtökre) tolódik.

 


 

É R T E S Í T É S   EBOLTÁSRÓL!

Értesítem, hogy az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása Golop községben 2011. március 29-én (kedd) lesz az alábbi időpontban és helyeken:

 • 2011. március 29.  8 órától 10 óráig a gázcsere telep
 • 2011. március 29. 10 órától 11 óráig a Petőfi út és Fő út sarka
 • 2011. március 29. 11 órától 12 óráig a Kossuth út/Rákóczi út kereszteződése

Az oltás díja: 2.800,-Ft/eb, mely tartalmaz 2 db féreghajtó tablettát. A tavalyi évben újonnan kiállított sorszámozott oltási könyvet kérem hozza magával, mert elhagyása, hiánya esetén a pótlása (mivel okiratról van szó) az oltás díján felül plusz 500,-Ft-ba kerül.

Háznál történő oltáshoz kérem az Önkormányzati Hivatalban iratkozzanak fel név, cím, kutyák száma és telefonszáma megadása mellett. Az így végzett oltás díja kutyánként 2.700,-Ft plusz 1.000,-Ft kiszállási díj. Várható ideje május vége és június vége között folyamatosan.

Pótoltás: 2011. április 14. (csütörtök) gázcsere telep előtt 14 órától 16 óráig.

 


Értesítjük lakosságot a

hulladékszállítási díj változásáról
2011. január 1-től
Család
4290 Ft/negyedévről
4568 Ft/negyedévre változott
Egyedül élő
3003 Ft/negyedévről
3197 Ft/negyedévre változott

Golop Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén az alábbi díjakat határozta meg 2011. évre:
A víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja:
lakosság részére: 424,-ft/m3+áfa
közületek részére: 459,-ft/m3+áfa
A víziközműből szolgáltatott csatorna díja:
lakosság részére: 509,-ft/m3+áfa
közületek részére: 595,-ft/m3+áfa

Értesítjük a lakosságot, hogy a temető gondnok személye és elérhetősége megváltozott!

A temetőgondnok Csordás Zoltán.

Elérhetősége:06-47/356-482;06-70/657-5458

 


Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a november 1-i ünnep miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2010. november 03. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2010. november 04. Csütörtökre) tolódik. 

Önkormányzati Hivatal Ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-tól 15:00-ig

Kedd: 8:00-tól 15:00-ig

Szerda: nincs

Csütörtök: 8:00-tól 15:00-ig

Péntek: nincs

Ebédidő: 12:00-tól 13:00-ig


Körjegyző ügyfélfogadási rendje:

Csütörtök: 9:00-tól 11:00-ig


Házi orvosi rendelés:

Dr. Bagi Béla háziorvos rendelése Golopon:

Hétfő: 11:00-tól 13:00-ig

Csütörtök: 8:00-tól 10:00-ig

Elérhetősége: 06-47/356-018

A rendelésen felíratott gyógyszerek kiadása a rendelést követő nap 9:00-10:00 óráig történik a rendelő váró helyiségében.

Tállya: Hétfő: 8:00-10:30

Kedd: 8:30-10:30

Szerda: 10:30-13:00

Csütörtök: 10:30-13:00

Péntek: 8:00-10:30

Elérhetősége: 06-47/398-141

Tanácsadás minden páros héten csütörtökön 10:00 órától.

Táppénzes felülvizsgálat minden hónap első hétfője 15:00 órától Tállyán.

Dr. Sója Szabolcs háziorvos rendelése Golopon:

Hétfő: 12:00-13:00 óráig


Községi Könyvtár nyitva tartása:

Hétfőtől - Szombatig: 15:00-19:00 óráig

Könyvtár vezetője: Hubayné Üveges Piroska


Néptánc oktatás a Művelődési házban:

Óvodás csoport: kedd: 16:15-17:00 óráig

Alsó tagozatos csoport: kedd és csütörtök: 17:00-18:00 óráig

Felső tagozatos csoport: kedd és csütörtök: 18:00-19:00 óráig

Felnőtt csoport: kedd 19:00-20:00 óráig

Minden kedves érdeklődőt vár a csoportokba Maier Reimond.

 


 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Golop Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan.

Űrlapot az Önkormányzati Hivatalban lehet igényelni.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.


! KÖZLEMÉNY !

A szabálysértésekről szóló mód. 1999. évi LXIX. törvény (153. §-ában meghatározott VALÓTLAN BEJELENTÉS törvényi tényállása a következők szerint változott:

?153 § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonult vagy egyéb intézkedésre kényszerült, az elkövető elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.?

Mivel a vészhelyzet fogalmát a veszélyhelyzettől eltérően hatályos jogszabály nem határozza meg, ezért az Sztv. 153. §-ában szabályozott valótlan bejelentés tényállását- katasztrófavédelem vonatkozásában az Országos Katsztrófavédelmi Főigazgatóság álláspontja szerint ? az követi el, aki valótlan, vagy téves tűzjelzést ad ( telefon, kézi jelzésadó működtetése, szóbeli bejelentés), illetve bármely műszaki mentési tevékenységet igénylő, valós alapot nélkülöző bejelentést tesz, továbbá a katasztrófavédelem készenléti egységeinek (VFCS, VFSZ) riasztására valótlan eseményről tesz bejelentést. A beépített tűzjelző berendezés ( kivéve kézi jelzésadó) téves jelzése esetén az Sztv. 153. § nem alkalmazható.

 

Az Sztv. 153. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott szankció mellett, ha a megtévesztő jelzés szándékos volt, akkor a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény 8. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott költségtérítésnek is helye van.


TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy cégünk az Önkormányzat megrendelése alapján
2010.09.15-én
6:30-tól lomtalanítást végez.

A lomtalanítás alkalmával az alábbi anyagokat cégünknek nem áll módjában elszállítani:
?    építési törmelék, föld, kő
?    állati tetem, ürülék,
?    mérgező, folyékony, égő,
parázsló, egészségre ártalmas v.
veszélyes anyagok
?    akkumulátorok, autógumik,
?    zöld növényzet, nyesedékek,
gallyak,
?    televízió /csak összetört
képcsővel szállítható el/

Kérjük a T. lakosságot, hogy az elszállítandó anyagokat a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edények mellé, az út szélére.

Tisztelettel:
Abaúj Hulladékgazdálkodási KFT.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Értesítem a község választópolgárait, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt és az ajánlószelvényt minden választásra jogosult 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kapja meg. Az Értesítő tartalmazza a szavazás pontos helyére és idejére vonatkozó információkat. Aki nem kapja meg az értesítőt, az az Önkormányzati Hivatalban 2010. augusztus 18-tól ? augusztus 22. között közszemlére tett névjegyzéken ellenőrizheti választójogosultságát. A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól ? augusztus 22-ig tekinthető meg az Önkormányzati Hivatalban. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. A módosított névjegyzék 2010. október 1-én 16:00 óráig tekinthető meg.

J E L Ö L É S  GOLOP  KÖZSÉGBEN

Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával lehet. A választópolgárokhoz eljuttatott ajánlószelvény tartalmazza a választás megnevezését. Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

A POLGÁRMESTERJELÖLT ajánlásához a fehérszínű ajánlószelvényt kell kitölteni, a kitöltött ajánlószelvényt a jelöltnek, vagy megbízottjának kell átadni.
Polgármester jelölt az lehet, aki a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott, azaz 16 fő.

A KÉPVISELŐJELÖLT ajánlásához a sárga szélű ajánlószelvényt kell kitölteni, a kitöltött ajánlószelvényt a jelöltnek, vagy megbízottjának kell átadni.
Képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, azaz 6 fő.

(A FENT MEGHATÁROZOTT AJÁNLÓSZELVÉNY DARABSZÁMOKNÁL ? JELÖLÉSI FAJTÁNKÉNT ? CÉLSZERŰ TÖBBET ÖSSZEGYŰJTENI, MIVEL ELŐFORDULHAT, HOGY VALAMELY AJÁNLÓSZELVÉNY AZ ELLENŐRZÉS SORÁN ÉRVÉNYTELENNEK FOG MINŐSÜLNI.)

Az összegyűjtött ajánlószelvényeket Golop Községi Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodához kell benyújtani.
Jelöltet ajánlani legkésőbb 2010. szeptember 3-án (péntek) 16:00 óráig lehet.

Golop, 2010. augusztus 16.Monostory Ágota sk.
Helyi Választási Iroda Vezetője

 

 


Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a május 24-i ünnep miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2010. május 26. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2010. május 27. Csütörtökre) tolódik.

 


Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a április 5-i ünnep miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2010. április 7. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2010. április 8. Csütörtökre) tolódik. 

Golop Községi Önkormányzata ÉRTESÍTI a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a március 15-i ünnep miatt a szállítás napja a szokásos szállítási naphoz (2010. március 17. Szerdáról) képest 1 nappal későbbre (2010. március 18. Csütörtökre) tolódik.

Önkormányzat

Polgármester: Kiss Lajos
Körjegyző: Monostory Ágota
Cím: 3906 Golop, Fő u. 1. sz.
E-mail: pmhgolop@freemail.hu
Telefon/Fax: 06-47-356-018.
Lakosság száma: 634 fő.

BejelentkezésLátogatók

Oldalainkat 48 vendég böngészi
Warning: file_put_contents(/web/computing/golop.hu/www/templates/rt_kinetic_j15/lib/gantry/css/css-ff069cb2baadb6467149b260b02aa19e.php): failed to open stream: Permission denied in /web/computing/golop.hu/www/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 298 Warning: file_put_contents(/web/computing/golop.hu/www/templates/rt_kinetic_j15/css/css-d71805ab4f98bc17a60174efd5710af2.php): failed to open stream: Permission denied in /web/computing/golop.hu/www/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 298