EFOP-3.9.2-16-2017-00021

Tájékoztatás Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek projekt zárásáról

 

2020. szeptember 21.

 

Mád Község Önkormányzata által vezetett 6 tagú konzorcium pályázatot nyújtott be EFOP-3.9.2-16-2017-00021 azonosító számmal „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című felhívásra. A program megvalósításához 247 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesültek az önkormányzatok. A támogatás segítségével a humán közszolgáltatások fejlesztése, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén - valósultak meg.

A fejlesztés eredményeként az alábbi célterületekhez kapcsolódó tevékenységek valósultak meg: 

·         A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, képzettségi szintjének emelése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében.

·         Az érintett településeken élő gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztése, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.

·         A programokkal a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését is elősegítettük.

·         Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. Célunk volt azon alapkészségek elsajátításának elősegítése, melyek nélkülözhetetlenek az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából. Célunk volt, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

 

A projektet megvalósító Mád Község Önkormányzata által vezetett 6 tagú konzorcium az alábbi településekből állt: Mád Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Abaújszántó Város Önkormányzata, Golop Község Önkormányzata, Monok Község Önkormányzata, Rátkai Német Nemzetiségi Település Önkormányzata és Tállya Községi Önkormányzata, mint konzorciumi tagok. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2020.03.31. napjáig.

 

További információ a projektről Mád Község Önkormányzata itt található aloldalán, illetve: menedzsment.392@gmail.com.

EFOP-3.9.2-16-2017-00021