TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése ABAÚJSZÁNTÓ központtal

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012

 

Abaújszántó Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

A projekt célterülete a területi beosztás alapján a Gönci járás 16 települését, a Szerencsi és a Tokaji járás 1-1 települését foglalja magába. Az elmúlt időszak gazdasági-társadalmi hatásaira alapozva a vidéki települések a fejlődés kulcsát a helyi sajátosságokra építő turisztikai fejlesztésekben látják (falusi turizmus, fesztivál turizmus). A települések felismerték, hogy a helyi kulturális örökség gazdaságilag is hasznosítható. A projekt megvalósításának legfőbb célja a helyi identitás, a lokálpatriotizmus és annak fejlesztése, erősítése, amely javarészt a helyi kulturális értékeken alapul. Mindez végső soron a helyi közösségépítésben tud majd hasznosulni. A sikeres projektmegvalósítás a helyi közösségek és a résztvevő települések együttműködésétől a közös felelősségvállalástól függ. A tervezett tevékenységek együttesen és egymással szoros összefüggésben a helyi/ térségi közösség fejlesztését indukálják. Az elsődleges célcsoport a megvalósítási helyszínek településein élők, amelyben előzetes kalkulációk szerint 3280 fő vesz részt a helyi társadalmi akcióban, továbbá 1334 fő hátrányos helyzetű személy kerül bevonásra. Az össztámogatás mértéke 40.000.000 Ft, amelyből Golop Község Önkormányzata 1.229.847 Ft támogatásra jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2022. március 31.

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012